rbru.ac.th

- rbru.ac.th

126,343   $ 87,600.00

cmru.ac.th

- cmru.ac.th

97,502   $ 137,520.00

nsru.ac.th

- nsru.ac.th

Нет данных   $ 8.95

mbu.ac.th

- mbu.ac.th

151,535   $ 73,200.00

sru.ac.th

- sru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สร้างปัญญาเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยมีวิสัยทัศน์เป็น มหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน (SRU Strength of the Land)

136,628   $ 81,000.00

snru.ac.th

- snru.ac.th

135,885   $ 81,600.00

ubru.ac.th

- ubru.ac.th

168,222   $ 66,000.00

patana.ac.th

- patana.ac.th

203,934   $ 40,500.00

rru.ac.th

- rru.ac.th

205,366   $ 39,960.00

yru.ac.th

- yru.ac.th

159,940   $ 69,000.00

udru.ac.th

- udru.ac.th

140,116   $ 79,200.00

stvc.ac.th

- stvc.ac.th

409,297   $ 9,360.00

pnru.ac.th

- pnru.ac.th

Phranakhon Rajabhat University

226,365   $ 36,180.00

tedet.ac.th

- tedet.ac.th

404,311   $ 9,360.00

southeast.ac.th

- southeast.ac.th

588,451   $ 1,920.00

hcu.ac.th

- hcu.ac.th

205,699   $ 39,960.00

bpi.ac.th

- bpi.ac.th

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เว็บไซต์สำหรับผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย

315,306   $ 25,920.00

pkru.ac.th

- pkru.ac.th

217,943   $ 37,800.00

nakhamwit.ac.th

- nakhamwit.ac.th

361,848   $ 22,680.00

ptu.ac.th

- ptu.ac.th

230,701   $ 35,640.00

rmu.ac.th

- rmu.ac.th

172,012   $ 64,200.00

bsru.ac.th

- bsru.ac.th

103,358   $ 107,400.00

kpi.ac.th

- kpi.ac.th

145,606   $ 76,200.00

mcp.ac.th

- mcp.ac.th

106,402   $ 103,800.00

dlit.ac.th

- dlit.ac.th

117,446   $ 94,200.00

rsu.ac.th

- rsu.ac.th

121,208   $ 91,200.00

nida.ac.th

- nida.ac.th

115,517   $ 96,000.00

rmutl.ac.th

- rmutl.ac.th

108,551   $ 102,000.00

rmutsv.ac.th

- rmutsv.ac.th

107,437   $ 103,200.00

mcu.ac.th

- mcu.ac.th

70,710   $ 190,080.00

dusit.ac.th

- dusit.ac.th

91,938   $ 146,160.00

tsu.ac.th

- tsu.ac.th

66,130   $ 203,040.00

rmutp.ac.th

- rmutp.ac.th

86,299   $ 155,520.00

bru.ac.th

- bru.ac.th

96,898   $ 138,240.00

dltv.ac.th

- dltv.ac.th

23,273   $ 576,720.00

kmutnb.ac.th

- kmutnb.ac.th

มจพ. คือ มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม

63,590   $ 210,960.00

ssru.ac.th

- ssru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดหลักสูตรปริญญาตรี เรียนต่อปริญญาโท และ เรียนต่อปริญญาเอก ทั้ง คณะครุศาสตร์และการสอบครู ที่เป็นมาตรฐานสากล บุพเพสันนิวาส ออเจ้า

52,133   $ 257,760.00

ipst.ac.th

- ipst.ac.th

40,350   $ 332,640.00

kmitl.ac.th

- kmitl.ac.th

56,412   $ 238,320.00

spu.ac.th

- spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม รับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 61 ลงทะเบียนวันนี้ รับทุนสูงสุด 20,000 บาท เปิดสอน ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์ และอาทิตย์วันเดียว ธุรกิจการบิน...

42,644   $ 314,640.00

msu.ac.th

- msu.ac.th

31,359   $ 428,400.00

kmutt.ac.th

- kmutt.ac.th

37,247   $ 360,720.00

sut.ac.th

- sut.ac.th

37,955   $ 353,520.00

su.ac.th

- su.ac.th

32,553   $ 412,560.00

cmu.ac.th

- cmu.ac.th

18,131   $ 740,880.00

swu.ac.th

- swu.ac.th

Srinakharinwirot University is a government sponsored university located in Bangkok, Thailand. It was established in 1949 as the Higher Teacher Training School at Prasarnmit...

29,899   $ 449,280.00

tu.ac.th

- tu.ac.th

20,264   $ 662,400.00

kku.ac.th

- kku.ac.th

18,599   $ 722,160.00

mahidol.ac.th

- mahidol.ac.th

Mahidol University (MU), an autonomous research institution in Thailand, had its origin in the establishment of Siriraj Hospital in 1888. Mahidol is among Thailand’s most...

11,869   $ 1,131,120.00

ku.ac.th

- ku.ac.th

13,080   $ 1,026,720.00